Ledeninformatie

Sportcoördinator
Iedere sport heeft sportcoördinator(en). Die coördinator is je aanspreekpunt en regelt alle zaken rondom de sport. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, dan kun je bij hem of haar terecht. Wil je meer informatie over de verschillende sporten? Klik op de pagina met de sport van jouw voorkeur voor meer informatie!

Verenigingsjaar en sportmaanden
Het sportjaar loopt van 01 juli tot en met 30 juni. De actieve sportmaanden lopen van september tot en met juni. Met uitzondering van squash, tennis en zwemmen wordt er niet gesport in de maanden juli en augustus.

Betaling contributie
Je betaalt je contributie door een automatische incasso per (half) jaar. Je contributie wordt afgeschreven in de maanden september en februari. Voor tennis betreft dit de maanden september en april. Afschijving zal rond 24st van de maand plaatsvinden. Naast de sportcontributie wordt er per verenigingsjaar de contributie voor het algemeen lidmaatschap ketelbinkie afgeschreven. Deze bedraagt voor het verenigingsjaar 2020-2021  € 17,50

Opzeggen lidmaatschap
Je lidmaatschap opzeggen kan alleen aan het einde van het verenigingsjaar. De vereniging gaat diverse verplichtingen aan gedurende het verenigingsjaar op basis van het aantal leden of ingeschatte leden voor dat jaar. Deze verplichtingen willen wij nakomen en worden gefinancierd met jouw contributie. Teruggave is niet mogelijk, hele specifieke uitzonderingen daargelaten. Voor meer informatie kan je terecht bij jouw sportcoördinator of de penningmeester.  Opzeggen van je lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en voor 30 juni binnen te zijn.

Ben je lid van ketelbinkie zwemmen? Dan gelden er andere regels. Leden van ketelbinkie zwemmen kunnen twee keer per jaar door opzegging hun lidmaatschap beëindigen. Opzeggen moet per mail en kan twee maal per jaar; per 1 februari en per 1 september. Je opzegging dient uiterlijk één maand voorafgaand aan de opzegdatum bij het secretariaat aanwezig te zijn (dus op 31/12 en 31/7 respectievelijk). Stuur je opzegging naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief
Alle leden ontvangen regelmatig de ketelbinkie Nieuwsbrief per email. Ontvang je de nieuwsbrief niet, maar wil je dat wel? Stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Ledeninformatie ketelbinkie zwemmen

Organisatie GLS Ketelbinkie
GLS Ketelbinkie is een onafhankelijke vereniging met een eigen bestuur en is aangesloten bij de KNZB, de IGLA en het Landelijk Overleg Homozwemmen. Daarnaast is er een nauwe samenwerkingsband met de koepelorganisatie van ketelbinkie de OMNI genoemd.

Wijzigingen individuele zwemuren
Het wijzigen van je zwemuren kan in overleg met het zwembestuur. Zij bekijken of er binnen het gevraagde trainingsuur nog ruimte is en overlegt hierover met de trainer(s).

Wedstrijdvergunning
Jaarstartvergunninghouders moeten, indien ze deze niet willen verlengen, voor 1 december laten weten dat ze de vergunning willen beëindigen.

Interessante links

Reglementen KNZB

Swimrankings

KNZB West

Mastersprint