ketelbinkie

Coronanieuwsflits

 

Beste Ketelbink, 
In Nederland gelden vanaf woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 

Het OMNIbestuur van Ketelbinkie en het Bestuur van Ketelbinkie Zwemmen volgen het advies en de richtlijnen van het RIVM en het NOC*NSF.
Na raadpleging van de websites van de diverse Sportbonden, het RIVM, de Rijksoverheid en contact met de accommodaties zijn volgende conclusies getrokken wat betreft onze sportmogelijkheden:

BADMINTON
Mag gespeeld worden met in acht name 1,5 meter regel, alleen enkelspel, maximaal 30 man in de sportzaal. Oostervant heeft bevestigd.
 
VOLLEYBAL
Is een teamsport en mag vanwege het niet in acht kunnen nemen van de 1,5 meter regel komende 4 weken niet doorgaan.
 
HARDLOPEN
Is een individuele sport en mag met in acht name van de 1,5 meter regel in de openbare ruimte met maximaal 4 personen in een groepje inclusief trainer doorgaan.

VOETBAL
Is een teamsport en mag vanwege het niet in acht kunnen nemen van de 1,5 meter regel komende 4 weken niet doorgaan.
 
SQUASH
Het blijft voor volwassenen mogelijk om met twee squashers op één baan te spelen, echter alleen in trainingsvormen waarbij de 1,5 meter wordt gehandhaafd. De verantwoordelijkheid hierin ligt bij de squasher(s) zelf. SBN zal trainingsvormen publiceren waarbij het mogelijk is om de 1,5e meter te handhaven. SBN roept daarbij alle squashers in Nederland op om de 1,5 meter afstand strikt te hanteren, alleen op die manier kunnen we blijven squashen. 

ZWEMMEN
Is een individuele sport. Een zwembad wordt als binnenruimte gerekend waar maximaal 30 personen tegelijk mogen zijn. Meerdere groepen van max. 4 personen mogen naast elkaar sporten als de 1,5 meter regel in acht genomen kan worden en er sprake is van duidelijke afbakening.
Banenzwemmen voor volwassenen is een individuele activiteit. Hier geldt het maximum van 30 personen per ruimte, mits er geen sprake is van onderlinge groepsvorming (wel met onderlinge afstand). Via het Bestuur van Ketelbinkie Zwemmen ontvang je de mogelijkheden omdat de diverse accommodaties hun eigen maatregelen hebben getroffen.
 
TENNIS
Is een individuele buitensport. Met in acht name van de 1,5 meter regel kunnen zowel enkel- als dubbelspel doorgang vinden.

HORECA, KLEEDRUIMTES EN VERBLIJF
In alle accommodaties is de horeca gesloten. Iedere accommodatie heeft eigen regels i.v.m. gebruik van kleedruimtes en douches. Denk eraan om het verblijf voor of na de training zo kort mogelijk te houden.
 
UPDATE
Eind oktober zal er een evaluatie plaatsvinden of de getroffen maatregelen hebben geleid tot vermindering van het aantal infecties.
 
VRAGEN
Heb je vragen? Dan kan je terecht bij jouw coördinator of bij het bestuur.
 
WEBSITE
Kijk op onze website voor het laatste nieuws.
 
We hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en hopen zo snel mogelijk weer alle trainingen te kunnen hervatten.
Stay safe!
 
Ketelbinkie OMNIbestuur
Dennis, Willij, Alex en Hubert