Ketelbinkie zwemmen: lekker, gezond en nog gezellig ook!


Sinds 1998 is Gay & Lesbian Swimmingclub (GLS) Ketelbinkie met meer dan 100 leden de grootste sporttak van de omnisport- vereniging Ketelbinkie. We zijn een open (pre)master zwemvereniging voor en door homo's en lesbo's en hun vrienden.
 
Informatie
Tijden en locaties
Maandag - Zwembad West
21.00 - 22.00 uur (gevorderden)

Woensdag - Zwemcentrum Rotterdam (Zuid)
Indraaien vanaf 20:30, 20.45 - 21.50 uur (alle niveaus)

Vrijdag - van Maanenbad
Indraaien vanaf 20:15, 20.30 - 21.30 uur (beginners)
Indraaien vanaf 21:15, 21.30 - 22.30 uur (gevorderden)

Zondag - Zwembad West
Indraaien vanaf 16:30, 16.45 - 18.00 uur (beginners + gevorderden)

We starten altijd vijftien minuten voor de starttijd met rek- en strekoefeningen om warm en los te komen voor de training. De training begint stipt op tijd. Na de training doen we gezellig met elkaar een drankje.

Zwembaden
Van Maanenbad: Van Maanenstraat 8, 3038 CZ Rotterdam
Zwemcentrum Rotterdam: Annie M.G. Schmidtplein 8, 3083 NZ Rotterdam
Zwembad West: Spaanseweg 4, 3028 HW Rotterdam
 
Aantal leden
GLS Ketelbinkie heeft ongeveer 100 leden.
Contributie
De contributie per half seizoen (5 maanden) is afhankelijk van hoe vaak je komt trainen:
Kijk hieronder voor een overzicht. Voltijd studenten krijgen op vertoon van de studentenkaart 25% korting. Deze contributie is exclusief het algemene lidmaatschapsgeld voor de omni: € 17,50 per seizoen.

Per half jaar tarieven 2017-2018
1 keer per week zwemmen € 125,00
2 keer per week zwemmen € 175,00
3 keer per week zwemmen € 208,00
4 keer per week zwemmen € 226,00
Coördinator
Aanmelden of heb je vragen? Neem contact op met Robbart Huijbers via glsketelbinkie@gmail.com.
Meer informatie
Lidmaatschap
Wijzigingen individuele zwemuren
Het wijzigen van je zwemuren kan in overleg met het bestuur. Zij bekijken of er binnen het gevraagde trainingsuur nog ruimte is en overlegt hierover met de trainer(s).  
Beëindigen lidmaatschap
Leden kunnen twee keer per jaar door opzegging hun lidmaatschap beëindigen. Opzeggen moet schriftelijk/per mail en kan twee maal per jaar; per 1 februari en per 1 september. Je opzegging dient uiterlijk één maand voorafgaand aan de opzegdatum bij het secretariaat aanwezig te zijn (dus op 31/12 en 31/7 respectievelijk).  
Wedstrijdvergunning
Jaarstartvergunninghouders moeten, indien ze deze niet willen verlengen, voor 1 december laten weten dat ze de vergunning willen beëindigen.

Organisatie GLS Ketelbinkie
GLS Ketelbinkie is een onafhankelijke vereniging met een eigen bestuur en is aangesloten bij de KNZB, de IGLA en het Landelijk Overleg Homozwemmen. Daarnaast is er een nauwe samenwerkingsband met GLSC Ketelbinkie: de 'omni'. 

Links Interesse in Ketelbinkie Zwemmen?
Kom vrijblijvend meetrainen op één van onze zwemavonden. De eerste 2 keer trainen zijn gratis, maar meld je van tevoren aan via het aanmeldformulier. De coördinator neem contact met je op.
Interesse in Ketelbinkie zwemmen? Klik hier voor het aanmeldformulier.
Volg ons online